Նորություններ

Վերջերս «Ֆլեշ Մոթորս» ընկերության գլխավոր գրասենյակում տեղի ունեցավ «Johnson Controls Power Solutions» ընկերության դասընթաց շնորհանդեսը: Դասընթացը վարում էր ընկերության բարձր որակավորում ունեցող մասնագետ Կոնստանտին Յադրևսկին, միջացառմանը ներկա էին «Ֆլեշ Մոթորս»-ի գործընկերները և
Բաններներ

 

 

 

 

 

 

Հաշվետվություններ

 

Հաշվապահական հաշվեկշիռ

Ֆինանսական արդյունքների մասին հաշվետվություն

 

Հրապարակվել  է 29.06.2018


Մենք Facebook-ում

Ծառայություններ

 

ԱԽՏՈՐՈՇՈՒՄ

 

Ախտորոշում  1  (յուղերի և հեղուկների ստուգում)
Ախտորոշում  2 ( դիմացի և հետևի կախոց.Ստուգում)
Ախտորոշում  3  ( բռնկման և այրման ստուգում)
Ախտորոշում  4  ( համակարգչային ստուգում)
Ախտորոշում  5  (շարժիչի ճնշման ստուգում)
Ախտորոշում  6   (էլ. սարքավորումների ստուգում)
Ախտորոշում  7   ( մեքենայի ընդհանուր ստուգում)

 

ԿԱՐԳԱՎՈՐՄԱՆ ԱՇԽԱՆՔՆԵՐ

 

Անվաբացքերի   ուղղում  առջևի անիվներ
Անվաբացքերի   ուղղում  հետևի անիվներ
Անվադողի քանդում հավաքում
Անվադողի բալանսավորում
Արգելակման  սիստեմի օդերի կարգավորում
Ձեռքի արգել. ճոպանի  կարգավորում
Անվակունդի կարգավորում  մեկ  անիվ
Շարժիչի  յուղի մակարդակի կարգավորում
Ավտոմատ  Փ/Տ յուղի մակարդակի կարգավորում
Մեխ. Փ/Տ  յուղի մակարդակի կարգավորում
Արջևի կամ հետևի կամրջակի յուղի մակարդ. կարգավ.
Շարժիչի փականների կարգավորում

 

ՇԱՐԺԻՉ

 

Շարժիչի  Հ/Տ    4 մխոցի դեպքում
Շարժիչի  Հ/Տ    4 մխոցի և  կոնդիցիաների դեպքում
Շարժիչի  Հ/Տ   շարային  6 մխոցի դեպքում
Շարժիչի  Հ/Տ   շարային  6 մխոցի և կոնդից. դեպքում
Շարժիչի  Հ/Տ   V6  շարժիչի դեպքում
Շարժիչի  Հ/Տ   V6  կոնդիցիոների  դեպքում
Շարժիչի  Հ/Տ   V8
Շարժիչի  նորոգում  
Շարժիչի գլխիկի  Հ/Տ  և միջնադիրի փոխարինում
Շարժիչի  ծնկաձև լիսեռի դիմացի խցուկի փոխար.
Ծնկաձև լիսեռի հետևի  խցուկի փոխար.  մեխ. Փ/Տ
Ծնկաձև լիսեռի հետևի  խցուկի փոխար.  ավտոմ. Փ/Տ
Շարժիչի գլխիկի  քանդում  հավաքում
Բաշխիչ լիսեռի կափարիչի Հ/Տ
Բաշխիչ լիսեռի   Հ/Տ
Բաշխիչ լիսեռի խցուկի փոխարինում
Կարտերի  կափարիչի  Հ/Տ
Կարտերի  կափարիչի  միջնադիրի  փոխարինում
Շարժիչի  մխոցների  օղակի  փոխարինում
Շարժիչի  փականների խցուկի  փոխարինում
Շարժիչի ատամն. փոկի և ձգանի փոխարինում
Հիդրոհրիչների  փոխարինում
Շարժիչի  բարձիկների  փոխարինում
Շարժիչի  յուղի  տվիչի   Հ/Տ
Շարժիչի  յուղի  և  զտիչի  փոխարինում
Թափանիվի  Հ/Տ   Փ/Տ -ը  հանված վիճակում

 

ԿՑՈՐԴՈՒՄ

 

Մեխանիկական Փ/Տ -ի    Հ/Տ
Ավտոմատ  Փ/Տ-ի   Հ/Տ
Կցորդման  սկավար. և  առանցքակլի  փոխարինում
Մեխանիկական  Փ/Տ -ի նորոգում
Ավտոմատ  Փ/Տ-ի   նորոգում
Ավտոմատ Փ/Տ-ի յուղի տվիչի Հ/Տ Փ/Տ հանվ. վիճակ.
Ավտոմատ Փ/Տ-ի յուղի և ֆիլտրի փոխարինում
Մեխանիկական Փ/Տ -ի  յուղի  փոխարինում
Փ/Տ  ձողի  կամ  ճոպանի փոխարինում
Մեխանիկական Փ/Տ -ի  մասն. նորոգում  մեքեն. վրա
Կցորդման   առանցքակլի  փոխարինում
Կցորդման  ճոպանի  փոխարինում
Կցորդման  գլխավոր  բաչոկի  փոխարինում
Մեխանիկ.  Փ/Տ-ի  բարձիկի  փոխարինում
Ավտոմատ  Փ/Տ-ի  բարձիկ  փոխարինում
Արագաչափի  ճոպանի կամ ցուցիչի  փոխարինում
Ավտոմատ  Փ/Տ-ի դրսի  խցուկների  փոխարինում

 

ԲԱՇԽԻՉ  ՏՈՒՓ  ԵՎ  ԿԱՐԴԱՆԱՅԻՆ  ԼԻՍԵՌ

 

Բաշխիչ  տուփի  Հ/Տ
Բաշխիչ  տուփի  նորոգում
Բաշխիչ  տուփի  խցուկի  փոխարինում
Բաշխիչ  տուփի մասնակի նորոգում
Կարդանային  լիսեռի  Հ/Տ  հետևի  քաշող  մեքենա
Կարդանային  լիսեռի  Հ/Տ  4*4  մեքենաների
Խաչուկի  փոխարինում  լիսեռը  հանված  վիճակում
Վեցծականի  կախոցի  փոխարինում
Կարդ. լիսեռի միջանկյան կախոցի փոխարինում
Աջ հոդակապի ձողի Հ/Տ ամբողջ. դիմացի քաշ.  մեք.
Ձախ հոդակապի ջողի Հ/Տ ամբողջ. դիմացի քաշ.մեք.
Հոդակապի փոխարինում հանած վիճակում
Հոդակապի խցուկի փոխարինում աջ կամ ձախ
Հոդակապի ռեզինե ծածկոցի փոխարինում
Աջ կամ ձախ հոդակ ձողի Հ/Տ ամբողջ.հետև. քաշ. մեք.

 

ԱՌՋԵՎԻ  ԵՎ  ՀԵՏԵՎԻ  ԿԱՄՐՋԱԿՆԵՐ

 

Առջևի   կամրջակի   Հ/Տ
Հետևի   կամրջակի   Հ/Տ
Կամրջակի  նորոգում
Կամրջակի  մասնակի  նորոգում
Կամրջակի  խցուկի  փոխարինում
Կամրջակի  յուղի  փոխարինում

 

ԱՐՏԱԾՄԱՆ  ՀԱՄԱԿԱՐԳ

 

Կալեկտորի  Հ/Տ
Կալեկտորի  միջնադիրի  փոխարինում
Խլացուցիչի  Հ/Տ  1 մաս
Խլացուցիչի  բարձիկի  կամ  ռեզինե  կախոցի  փոխար.
Կատալիզատորի բաչոկի  Հ/Տ
Կատալիզատորի բաչոկի  Հ/Տ  V6  շարժ. մեկ  կողմ

 

ՎԱՌԵԼԻՔԻ   ՀԱՄԱԿԱՐԳ

 

Բենզամղիչի  փոխարինում   բենզաբաքի  միջի
Բենզաբաքի  Հ/Տ   
Բենզաբաքի   լվացվում
Վառելիքի  զտիչի  փոխար. բաքի  միջի
Վառելիքի  զտիչի  փոխարինում
Ֆարսունկաների  համակարգի  Հ/Տ
Ֆարսունկայի  մաքրում  1 հատ

 

ՍԱՌԵՑՄԱՆ  ՀԱՄԱԿԱՐԳ

 

Ռադիատորի Հ/Տ
Կոնդիցիոների ռադիատորի Հ/Տ
Ռադիատորի ռետինե խողովակի փոխարինում
Թերմոստատի փոխարինում
Ջրի տվիչի փոխարինում 4 մխոց. շարժիչ
Ջրի տվիչի փոխարինում V6 շարժիչի դեպքում
Ջրի տվիչի սոնանիվի փոխարինում
Հովհարի Հ/Տ
Հովհարի փոկի թոխարինում
Թերմոմուֆտի փոխարինում
Ընդաձակող  բաքի  փոխարինում
Սառեցման  հեղուկի փոխարինում
Կոնդիցիոների  զտիչի  փոխարինում
Կոնդիցիոների  լիցքավորում

 

ԱՌՋԵՎԻ  ԵՎ  ՀԵՏԵՎԻ  ԿԱԽՈՑ

 

Առջևի կամ հետևի կախոցի Հ/Տ
Կախոցի վռանի փոխարինում 1 հատ
Ցնցամեղմիչ Հ/Տ
Ցնցամեղմիչի փոխարինում զսպանկի միջի 
Ցնցամեղմիչի փոխարինում օդով և յուղով կարգավոր.
Ցնցամեղմիչի վռանի փոխարինում 1հատ
Ցնցամեղմիչի թասակի փոխարինում
Զսպանակի փոխարինում դիմացի
Զսպանակի փոխարինում հետևի
Առջևի լծակի Հ/Տ
Առջևի լծակի վռանի փոխարինում 1 հատ
Առջևի լծակի գնդե հոդակապի փոխարինում լծակը հ.
Առջևի լծ. գնդե հոդակապի փոխարինում մեք-ի վրա
Ձգաձող լծակի Հ/Տ 1հատ
Ձգաձող լծակի վռանի փոխարինում 1հատ
Կայունարարի ռետինե վռանի փոխարինում
Անվակունդի Հ/Տ դիմացի անիվի
Անվակունդի Հ/Տ հետևի անիվի
Անվակունդի առանցքակալի փոխարինում
Կայունարարի Հ/Տ ամբողջությամբ
Կայունարարի լինգի փոխարինում

 

ՂԵԿԱՅԻՆ  ՄԵԽԱՆԻԶՄ

 

Ղեկային  կալունի  Հ/Տ  4 -մխոց  շարժիչի  դեպքում
Ղեկային  կալունի  Հ/Տ  V6-մխոց շարժիչի  դեպքում
Ղեկային  կալունի  ձգանի  Հ/Տ
Ղեկային  կալունի  զանգակի Հ/Տ   1  կողմ
Ղեկային  կալունի ծայրակալի  Հ/Տ  1  կողմ
Ղեկային  կալունի  խցուկի փոխարինում  1կողմ
Ղեկային  կալունի  նորոգում
Ղեկային  կալունի  ձողի  խաչուկի  փոխարինում
Զանգակի  ռեզինե ծածկոցի փոխարինում  1 կողմ
Մայատնիկի  փոխարինում
Հիդրոուժեղարարի  Հ/Տ
Հիդրոուժեղարարի  ճնշման խողովակի  փոխարինում
Հիդրոուժեղարարի փոկի  փոխարինում

 

ԱՐԳԵԼԱԿՄԱՆ  ՀԱՄԱԿԱՐԳ

 

Առջևի կամ հետևի արգել.սկավառակի փոխարինում
Առջևի արգելակ. սկավառ. կոճղակների փոխարինում
Թմբուկային  կոճղակների  փոխարինում  1  կողմ
Ձեռքի  արգելակման կոճղակ. փոխարինում
Սուպորտի փոխարինում
Սուպորտի նորոգում
Գլխավոր  գլանի  փոխարինում
Գլխավոր  գլանի  նորոգում
Բանվորական  գլանի  փոխարինում
Արգելակման  փողակի  փոխարինում
Արգելակման  համակարգի հեղուկի  փոխարինում
Ձեռքի  արգելակման  ճոպանի փոխարինում
Վակումի  Հ/Տ
Արգելակման  սկավառակի  հարդեցում

 

ԷԼԵԿՏՐԱԿԱՆ ՍԱՐՔԱՎՈՐՈւՄՆԵՐ

 

Գեներատորի Հ/Տ
Ջերմակարգավորիչի Հ/Տ
Գեներատորի նորոգում
Գեներատորի մասնակի նորոգում
Գեներատորի փոկի Հ/Տ
Գործարկման փականի ամբողջական փոխարինում
Կամուտատորի Հ/Տ
Բռնկման  բաշխիչի  Հ/Տ
Բռնկման  բաշխիչի  նորոգում
Տրամբլիորի  Հ/Տ
Բարձր լարման հանգույցի փոխարինում  4 մխոց
Բարձր լարման հանգույցի փոխարինում  6 մխոց
Կարբյուրատորի  փոխարինում
Ստարտերի Հ/Տ
Ստարտերի  նորոգում
Սրահի ջեռուցման ռադիատորի Հ/Տ
Անջատիչի բլոկի Հ/Տ
Սրահի  ներքին լուսավորության անջատիչի Հ/Տ
Դռան լուսավորության անջատիչի Հ/Տ
Սրահի լուսավորության Հ/Տ
Լուսաանդրադարձիչի Հ/Տ
Լամպի փոխարինում 1 հատ
Հետևի պետ-համարանիշի լուսավորման Հ/Տ 1 հատ
Լուսարձակի մաքրիչի էլ. Մեխանիզմի Հ/Տ
Լուսարձակների մաքրող խոզանակի Հ/Տ
Թարթիչի  անջատիչի Հ/Տ
Ապակեմաքրիչի և լուսարձակների անջատիչի  Հ/Տ
Քսենոնային լամպերի տեղադրում
Լուսարձակի Հ/Տ
Դիմացի լուսարձակի Հ/Տ
Դիմացի  թարթիչի Հ/Տ
Հետընթացք  լույսի  անջատիչի Հ/Տ
Ծնկաձև լիսեռի ցուցիչի Հ/Տ
Ապահովիչների  բլոկի Հ/Տ
Ապահովիչի  փոխարինում
Դիմացի  էլ.լարերի հանգույցի  Հ/Տ
Հետևի  էլ.լարերի հանգույցի Հ/Տ
Բռնկման սիստեմի էլ.լարերի հանգույցի Հ/Տ
Արգելակման ազդանշանի ցուցիչի Հ/Տ
Լոքի տեղադրում 4հատ
Մագնիտաֆոնի տեղադրում
Բարձրախոսի տեղադրում
Կոնդիցիոների փողրակի փոխարինում
Կոնդիցիոների  կոմպրեսորի  փոխարինում
Սրահի ջեռուցման  էլ.շարժիչի Հ/Տ
Հակաառևանգման համակարգի  տեղադրում
Հակաառևանգման համակ. տեղադ. առանց լոքերի
Ազդանշանի  Հ/Տ
Ազդանշանի  ռելեի Հ/Տ
Էլեկտրական անսարքությունների վերացում 1
Էլեկտրական անսարքությունների վերացում 2
Էլեկտրական անսարքությունների վերացում 3
Էլեկտրական անսարքությունների վերացում 4
Էլեկտրական անսարքությունների վերացում 5
Էլեկտրական անսարքությունների վերացում 6
Էլեկտրական անսարքությունների վերացում 7
Ապակու էլ. Ամբարձիչի Հ/Տ 1հատ
Ցուցիչներ և Տվիչներ
Ցուցիչների վահանակի Հ/Տ
Ցուցիչի Հ/Տ 1 հատ
Արագաչափի Հ/Տ
Էլեկտրոհովհարի միացման տվիչի Հ/Տ

 

Թափքի պարագաներ

 

Սրահի  հայելիի  Հ/Տ
Դրսի հայելիի  Հ/Տ
Հետևի նստատեղի կամ հենարանի  Հ/Տ
Կապոտի ծածկոցի  փականի Հ/Տ ամբողջությամբ
Շարժիչի ծածկոցի կափարիչի խտացնողի Հ/Տ