News

Վերջերս «Ֆլեշ Մոթորս» ընկերության գլխավոր գրասենյակում տեղի ունեցավ «Johnson Controls Power Solutions» ընկերության դասընթաց շնորհանդեսը: Դասընթացը վարում էր ընկերության բարձր որակավորում ունեցող մասնագետ Կոնստանտին Յադրևսկին, միջացառմանը ներկա էին «Ֆլեշ Մոթորս»-ի գործընկերները և
Banners

 

 

 

 

Reports

 

Հաշվապահական հաշվեկշիռ

Ֆինանսական արդյունքների մասին հաշվետվություն

 

Հրապարակվել  է 29.06.2018
We're on Facebook

Johnson Controls Power Solutions դասընթաց-շնորհանդես FLASH MOTORS-ում

Վերջերս «Ֆլեշ Մոթորս» ընկերության գլխավոր գրասենյակում տեղի ունեցավ «Johnson Controls Power Solutions» ընկերության դասընթաց շնորհանդեսը: Դասընթացը վարում էր ընկերության բարձր որակավորում ունեցող մասնագետ Կոնստանտին Յադրևսկին, միջացառմանը ներկա էին «Ֆլեշ Մոթորս»-ի գործընկերները և

Motul սեմինար FLASH MOTORS-ում

2015 թվականի ապրիլի 29-ին MOTUL ընկերության ներկայացուցիչներ Սերգեյ Եվդակիմովի, Անդրեյ Սիչյովի Հայաստանյան այցի շրջանակներում ընկերության տեխնիկական գծով առաջատար մասնեգետ Անդրեյ Սիչյովը «ՖԼԵՇ ՄՈԹՈՐՍ» ընկերությունում անցկացրեց սեմինար գործընկերների և MOTUL-ի սպառողների համար:

Motul Low Range 2013 international tournament.

At 17th November in the city Ijevan of Tavush region took place the international tournament of Motul Low Range. To the process of the tournament supported also “Flash-Tegeta Motors” LLC with its Hankook tyre brand of high quality.

Seminar of Hankook Tires at FLASH MOTORS

The seminar devoted to the tires of the world famous Korean brand Hankook took place at Flash Motors company on April 15, 2014. Hankook is one of the worlds’ largest and fast growing tire manufacturer for radial tires for passenger cars, light trucks (SUVs, RVs, and etc.), trucks and buses.

We are opening soon.

To the opening of the car service station of the Armenian-Georgian joint company “Flash-Tegeta Motors” LLC is very little time left. This autumn all those, who appreciate their vehicle, can visit us at str. 31 Rubinyants. The construction works are approaching to their end. The company “Flash-Tegeta Motors” LLC will be presented to the Armenian consumer with its car service station where will be provided works of repairing of body parts and carriage auto body.