News

Վերջերս «Ֆլեշ Մոթորս» ընկերության գլխավոր գրասենյակում տեղի ունեցավ «Johnson Controls Power Solutions» ընկերության դասընթաց շնորհանդեսը: Դասընթացը վարում էր ընկերության բարձր որակավորում ունեցող մասնագետ Կոնստանտին Յադրևսկին, միջացառմանը ներկա էին «Ֆլեշ Մոթորս»-ի գործընկերները և
Banners

 

 

 

 

Reports

 

Հաշվապահական հաշվեկշիռ

Ֆինանսական արդյունքների մասին հաշվետվություն

 

Հրապարակվել  է 28.06.2017
We're on Facebook


We are opening soon.

To the opening of the car service station of the Armenian-Georgian joint company “Flash-Tegeta Motors” LLC is very little time left. This autumn all those, who appreciate their vehicle, can visit us at str. 31 Rubinyants. The construction works are approaching to their end. The company “Flash-Tegeta Motors” LLC will be presented to the Armenian consumer with its car service station where will be provided works of repairing of body parts and carriage auto body.