News

Վերջերս «Ֆլեշ Մոթորս» ընկերության գլխավոր գրասենյակում տեղի ունեցավ «Johnson Controls Power Solutions» ընկերության դասընթաց շնորհանդեսը: Դասընթացը վարում էր ընկերության բարձր որակավորում ունեցող մասնագետ Կոնստանտին Յադրևսկին, միջացառմանը ներկա էին «Ֆլեշ Մոթորս»-ի գործընկերները և
Banners

 

 

 

 

Reports

 

Հաշվապահական հաշվեկշիռ

Ֆինանսական արդյունքների մասին հաշվետվություն

 

Հրապարակվել  է 28.06.2017
We're on Facebook


Seminar of Hankook Tires at FLASH MOTORS

The seminar devoted to the tires of the world famous Korean brand Hankook took place at Flash Motors company on April 15, 2014. Hankook is one of the worlds’ largest and fast growing tire manufacturer for radial tires for passenger cars, light trucks (SUVs, RVs, and etc.), trucks and buses. Today company Hankook takes the 5th place in a world rating of tire manufacturers by quantity of made production and the 6th place on a financial turnover. Hankook pays special attention to production of sports superfast tires for a ring and track auto racing and is the main sponsor of world famous competitions, such as DTM (Deutche Turing Masters), Formula Drift and also the races 24 Heures du Mans and Sebring.

The similar seminar of Hankook company in our region was held for the first time and for this purpose Flash Motors company was chosen as the official representative and the importer of the Hankook brand in Armenia.

 

The seminar was held by the representatives of Hankook Tire Rus company. The meeting was devoted to the review of summer and all season tires of Hankook. Also specialists of Hankook company presented novelties of 2013-2014 such as, Ventus S1 noble2 (H452), S1 Evo2 (K117), V12 Evo2 (K120), Dynapro HP2 (RA33) used for primary complete set assemblies line for such auto giants as: BMW, Mercedes, Audi, Volkswagen, Kia, Hyundai, Opel, Chrysler, General Motors, Toyota. It is important to notice that earlier as a result of close cooperation of Flash Motors and Hankook two Hankook Masters brand stores were opened in Yerevan, Noragavit, 1st St., 101/9 building and Kotayk Marz, Verin Ptghni village, 1st St., 51 building.