News

Վերջերս «Ֆլեշ Մոթորս» ընկերության գլխավոր գրասենյակում տեղի ունեցավ «Johnson Controls Power Solutions» ընկերության դասընթաց շնորհանդեսը: Դասընթացը վարում էր ընկերության բարձր որակավորում ունեցող մասնագետ Կոնստանտին Յադրևսկին, միջացառմանը ներկա էին «Ֆլեշ Մոթորս»-ի գործընկերները և
Banners

 

 

 

 

Reports

 

Հաշվապահական հաշվեկշիռ

Ֆինանսական արդյունքների մասին հաշվետվություն

 

Հրապարակվել  է 28.06.2017
We're on Facebook


Motul Low Range 2013 international tournament.

At 17th November in the city Ijevan of  Tavush region took place the international tournament of Motul  Low Range. To the process  of the tournament supported  also “Flash-Tegeta Motors” LLC  with its Hankook tyre brand of high quality. 35 participants took part to the competition with their “iron horses” where, beside the representatives from Armenia, also there were participants from neighboring countries from Georgia, Iran and Turkey. The participants had an opportunity to demonstrate their ability in 3 classes: A, B and C. All countries have registered victories.. To the tournament was also present the governor of Tavush region, Armen Kulumyan: he emphasized the importance of this tournament in their region and added  that they would be happy to their regular organization.